Nieuwe versie Huishoudelijk Reglement

Het bestuur heeft het huishoudelijk reglement uitgebreid met regels rondom “gastrijders”

De nieuwe versie is gepubliceerd op de pagina “Organisatie” (Huishoudelijk reglement versie-2)