Samenstelling Evenementencommissie

De evenementencommissie bestaat uit de volgende leden:Tel.nr.
Jolanda Raaijmakers
Marco van Boekel
Henk van Ham
Rob Lommers
Henk Zautsen