Lid zijn van R&TC De Pedaleur betekent dat u samen met 230 andere actieve fietsers deel uit maakt van een actieve vereniging in Oirschot en wijde omgeving.

Voor het aanmelden klik je op de knop “Lid worden” voor het inschrijfformulier.

De contributie van R&TC De Pedaleur bedraagt € 25,- per verenigingsjaar.

Daarnaast adviseert het bestuur van R&TC De Pedaleur de leden om lid te worden van de NTFU (zie ook: www.ntfu.nl voor de voorwaarden).

De contributie voor de NTFU, € 35,00 voor hoofdleden en € 32,00 voor gezinsleden (2016) wordt samen met de verenigingscontributie geïnd. Zie de website van de NTFU voor de voordelen van het NTFU lidmaatschapsgeld. Het NTFU lidmaatschapsjaar loop van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar. Dus als je je lidmaatschap van de NTFU wil opzeggen doe dat dan voor 31 december!

De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Hiervoor moet door u een machtiging voor automatische incasso worden afgegeven. In het kader van de regels voor het nieuwe Europese betalingsverkeer (SEPA) moet deze machtiging zijn voorzien van uw handtekening.

Na het invullen van het inschrijfformulier krijgt u een machtigingsformulier per email. Na ondertekening kunt u dat terugsturen naar de ledenadministratie. De penningmeester van R&TC De Pedaleur verstrekt deze machtiging aan de bank voor het uitvoeren van de incasso.

Op basis van de machtiging zal de contributie van uw bankrekening worden afgeschreven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken (storneren) door binnen 8 (acht) weken na afschrijving contact op te nemen met uw bank (vraag uw bank naar de voorwaarden).

 

Lid worden

Lid worden