De geschiedenis van RT&C De Pedaleur

Op 8 november 1966 werden door Peter Franken, Gerrit Maas en Frans van den Bosch in ’t Geveltje, ongetwijfeld onder het genot van een glaasje bier, de eerste stappen genomen om Ren- en Toerclub de Pedaleur vorm te geven. Oirschot bezat toen al een Wielerclub, genaamd Wielerclub de Toekomst, maar die was aangesloten bij de Limburgse Bond en niet bij de KNWU.

Al snel had de nieuwe wielerclub 11 leden en in 2 jaar tijd groeide het ledenaantal tot 52 in 1968, met totaal 23 licentiehouders. In datzelfde jaar werd de vereniging Koninklijk goedgekeurd en werd het lid Jan Walraven Wereldkampioen bij de veteranen.

De Torenronde, die we vandaag de dag nog jaarlijks organiseren, vond voor het eerst plaats op 2e Pinksterdag 1964. Toen georganiseerd, naar ik me heb laten vertellen door Harrie van Rooy uit Sporring en kapper de Beer uit Oirschot. De Oirschotse Toren was in zijn statige verschijning herrezen, nadat hij op 2 oktober 1944 in elkaar was gestort na 14 dagen lang bestookt te zijn geweest door geallieerd artillerievuur. Uit dankbare vreugde werden allerlei activiteiten rondom de herrezen Toren georganiseerd. Zo ook deze eerste Torenronde, waar onder andere de welbekende Wim van Est aan de start stond.

De 2e Torenronde zou pas 11 jaren daarna, in 1975, worden georganiseerd. Tot die tijd kreeg de Pedaleur geen toestemming een wielerwedstrijd te organiseren in het centrum van Oirschot, maar moest men uitwijken naar een parcours op de Oude Grintweg en Peperstraat.

In de jaren 70 ging het bergafwaarts met het ledenaantal. Veel licentiehouders stopten of gingen naar een andere vereniging. Op de een of andere manier moest nieuw leven ingeblazen worden. In 1974 werd voor het eerst gesproken over toeren naast de wedstrijden voor licentiehouders.

Tevens werd een start gemaakt met het organiseren van een jeugdwielerronde in de Gildenwijk, waaraan onder andere een jonge Jean Paul van Poppel en Nico Verhoeven nog hebben deelgenomen.

In 1976 krijgt het idee om een grote veldrit te organiseren steeds meer steun en op 6 november van dat jaar is het zover. Achter Bosbad de Kemmer wordt de 1e wielerveldrit van R&TC de Pedaleur verreden met o.a. de wereldkampioen van 1975, Henny Kuiper, en Reinier Groenendaal aan de start.

De jaren daarna zou de Oirschotse veldrit uitgroeien tot een wedstrijd van internationale allure. Toppers als de genoemde Henny Kuiper en Reinier Groenendaal, maar ook Ronald Liboton, Hennie Stamsnijder, Adrie van der Poel en de nog jonge Henk Baars droegen daartoe hun steentje bij.

Vanwege de groei van het evenement werd vanaf 1982 een nieuw parcours gelegen in het militaire oefenterrein van legerplaats Oirschot, beter bekend als “de Witte bergen”, in gebruik genomen.

Een aantal mooie veldrit-jaren zouden nog volgen totdat in 1991 het organiseren om financiële redenen niet meer mogelijk bleek.

In 1980 wordt voor de eerste keer de Stoelentocht georganiseerd en in 1982 wordt de cyclopathon geïntroduceerd, een sportieve onderlinge strijd tussen koppels bestaande uit een loper en een fietser, waarbij zowel de loper als de fietser beurtelings een aantal speciaal voor elke discipline uitgezet parcours afleggen.

Het toeren wordt een steeds belangrijker onderdeel van de club, terwijl het aantal licentiehouders verder afneemt.

Ongetwijfeld hebben alle genoemde evenementen bijgedragen tot een herstel van het aantal leden tot een aantal van 72 aan het eind van 1982.

In 1985 wordt voor het eerst een kwart triatlon georganiseerd, een tak van sport die in die jaren behoorlijk aan het groeien was. De tweede triatlon in 1986 trok maar liefst 250 deelnemers. De jaren daarna nam het aantal deelnemers drastisch af en uiteindelijk werd besloten om de triatlon in 1989 niet meer te organiseren.

Maar naast de Torenronde, de Stoelentocht en de Veldtoertocht welke tot op de dag van vandaag in principe voor wielerliefhebbers buiten de vereniging worden georganiseerd, werd en wordt ook aan het nog steeds groeiend aantal leden van onze vereniging een scala van activiteiten voorgeschoteld.

Tochten op de toerkalender variërend van 60 km tot 200 km. rondom Oirschot staan jaarlijks borg voor uren fietsplezier, maar ook tochten als bijv. Luik-Bastenaken-Luik, Limburgs Mooiste, of de Marmotte, tochten in de Ardennen, Monschau vise versa, meerdaagse tochten in binnen- en buitenland zoals bijv. het rondje Nederland over de afsluitdijk, 570 km in 2 dagen, in 1993, of de 3-daagse naar Frankrijk in 2003, de jaarlijkse cyclopathon, de clubkampioenschappen, etc. etc.

Mede omdat de laatste jaren met name het fietsen door bossen en over velden steeds meer in de belangstelling staat en explosief is gegroeid, ontstond binnen de vereniging het idee om een vaste ATB-route te realiseren.

We zijn daarom erg trots dat we in samenwerking met Gemeente Oirschot, het SRE en alle grondeigenaren in 2003, na jarenlange voorbereiding, een vaste ATB-route hebben kunnen openen.

Met een knipoog naar vervlogen tijden toen de internationale veldritten ook in Oirschot nog floreerden, hebben we aan deze vaste ATB-route de naam “De Witte Bergen” kunnen geven. Vanaf de opening zijn er erg veel ATB-ers die de route rijden, zowel vanuit de eigen vereniging als ATB-ers van buiten de vereniging. Klaarblijkelijk was de behoefte dus goed ingeschat.

Al met al is R&TC de Pedaleur nog steeds een actieve en gezonde vereniging die voor velen de mogelijkheid biedt zich op een gezonde en sportieve wijze te ontspannen en te genieten van al het moois wat je al fietsend beleefd.