Pedaleur 2.0

Het 50-jarig bestaan in 2016 was een goed moment om even stil te staan, terug te kijken en vooruit te blikken. Daarom is begin 2017 een tijdelijke commissie 2.0 opgericht. Deze commissie inventariseert de behoeften onder de leden en adviseert het bestuur. Daarbij wordt met respect voor het verleden gekeken naar het vasthouden van het goede, loslaten van het oude en met een blik op de toekomst het verwelkomen van het nieuwe. Denk bijvoorbeeld aan hoe we moeten omgaan met de vergrijzing binnen de club, een nieuw kledingconcept, betere en bredere inzet van social media of de introductie van elektrische fietsen in het peloton. Er zijn genoeg onderwerpen om over na te denken en bewust een keuze in te maken.

 

Tijdens de voorjaarsvergadering zijn er 4 vragen gesteld aan onze leden:

  1. Waarom ben jij lid van de Pedaleur?
  2. Waaraan denk je als je aan de Pedaleur denkt?
  3. Wat moeten we behouden of weer in ere herstellen?
  4. Wat moeten we extra gaan organiseren om weer 5(0) jaar vooruit te kunnen?

 

Iedere input is welkom, er is geen goed of slecht. Tijdens de vergadering hingen de flipovers met input van onze leden al goed vol. Wil jij alsnog jouw input leveren? Stuur een mail naar secretaris@pedaleur-oirschot.nl of meldt je aan via whatsapp op 06-46067411 (Rob van Overbeek, commissie 2.0).

 

Tijdens de najaarsvergadering zullen de belangrijkste conclusies worden gepresenteerd, maar waarschijnlijk gaan jullie het effect van dit initiatief al eerder in het jaar merken.

 

Commissie Pedaleur 2.0

De flipovers

IMG_0776IMG_0777IMG_0778IMG_0779IMG_0780IMG_0781