pedaleur-logo-blauw-kantlijn

Onze regels

Onze verengiging heeft onze gedragsregels en afspraken vastgelegd in een set van drie documenten die een goede gang van zaken waarborgen : 

De Statuten beschrijven de grondslagen van onze vereniging; de basis van ons bestaan en de wijze waarop onze vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd. De Statuten zullen daarom niet vaak veranderen en zijn notarieel vastgelegd. Om de Statuten te wijzigen is de instemming van de ledenvergadering vereist, waarna ná notariele vastlegging de Statuten pas geldend zijn. 

 

Het Huishoudelijk Reglement bevat meer "tijdgevoelige" zaken, omdat de vereniging en de maatschappelijke omgeving waarin deze bevindt wat vaker wijzigt. Het Huishoudelijk Reglement is NIET notarieel vastgelegd, maar vereist wel de instemming van de leden vergadering. 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht eenieder die gegevens van een ander vastlegt om een Privacy Verklaring op te stellen en bekend te maken. Ook onze vereniging beschikt over zo'n verklaring die mogelijk door wettelijke wijzigingen of op verzoek van de leden kan worden aangepast. Wijziging van de Privacy verklaring vereist instemming van de ledenvergadering.